Có 1 bài viết nói về

Dị dạng động mạch vành: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Dị dạng động mạch vành: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Dị dạng động mạch vành

Dị dạng động mạch vành: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Dị dạng động mạch vành là gì? Dị dạng động mạch vành là một khiếm khuyết trong một hoặc nhiều động mạch vành của tim. Khuyết tật này là bẩm sinh (có ngay khi mới sinh). Bệnh có thể liên quan đến cơ quan đích (nơi động mạch “chảy vào” nuôi tim) […]

Đọc toàn bộ