Có 1 bài viết nói về

Dậy thì muộn: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Dậy thì muộn: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Fallback image

Dậy thì muộn: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Dậy thì muộn (chậm dậy thì) là bệnh gì? Dậy thì muộn (hay còn gọi là chậm dậy thì) là tình trạng tuổi dậy thì không bắt đầu vào thời điểm thông thường. Tuổi dậy thì là thời điểm cơ thể của trẻ em bắt đầu trưởng thành và thường bắt đầu trong […]

Đọc toàn bộ