Có 1 bài viết nói về

Cương dương vật: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Cương dương vật: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Cương dương vật

Cương dương vật: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Chứng cương dương vật là bệnh gì? Chứng cương dương vật là dương vật bị cương không mong muốn kéo dài trong vài giờ. Hai dạng chính là cương dương vật lưu lượng máu thấp và lưu lượng máu cao. Dạng thứ nhất xảy ra do máu khó thoát ra khỏi dương vật. […]

Đọc toàn bộ