Có 1 bài viết nói về

Cong vẹo cột sống: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Cong vẹo cột sống: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Fallback image

Cong vẹo cột sống: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Chứng cong vẹo cột sống là bệnh gì? Chứng cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị cong hẳn sang một bên. Mức độ cong của cột sống được đo bằng góc. Góc càng rộng thì nguy cơ chứng cong vẹo cột sống nặng hơn càng cao. Nếu trẻ ở cuối […]

Đọc toàn bộ