Có 1 bài viết nói về

Cỏ roi ngựa là thảo dược gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Cỏ roi ngựa là thảo dược gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

cay-roi-ngua

Cỏ roi ngựa là thảo dược gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên thông thường: Blue Vervain, Common Verbena, Common Vervain, Eisenkraut, Enchanter’s Plant, European Vervain, Herb of Grace, Herb of the Cross, Herba Verbenae, Herbe aux Enchantements, Herbe du Foie, Herbe Sacrée, Herbe aux Sorciers, Herbe à Tous les Maux, Herbe du Sang, Herbe de Vénus, Holywort, Juno’s Tears, Ma Bian Cao, Pigeon’s Grass, Pigeonweed, Simpler’s […]

Đọc toàn bộ