Có 1 bài viết nói về

Clozapine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Clozapine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Fallback image

Clozapine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tác dụng Tác dụng của clozapine là gì? Clozapine được sử dụng để điều trị một số bệnh rối loạn tâm thần/tâm trạng (tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc). Clozapine là một loại thuốc tâm thần (loại thuốc chống loạn thần) hoạt động bằng cách khôi phục lại sự cân bằng của […]

Đọc toàn bộ