Có 1 bài viết nói về

Clofazimine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Clofazimine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

thuốc Clofazimine

Clofazimine là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tác dụng Tác dụng của clofazimine là gì? Clofazimine được dùng để điều trị bệnh phong (bệnh Hansen). Đôi khi thuốc này được dùng chung với các loại thuốc khác để điều trị bệnh phong. Khi được sử dụng để điều trị giai đoạn bùng phát của bệnh phong, clofazimine có thể được dùng  với […]

Đọc toàn bộ