Có 1 bài viết nói về

Chứng thiếu betalipoprotein huyết là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Chứng thiếu betalipoprotein huyết là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Chứng thiếu betalipoprotein huyết

Chứng thiếu betalipoprotein huyết là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Chứng thiếu betalipoprotein huyết là gì? Chứng thiếu betalipoprotein huyết là một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất béo trong chế độ ăn uống, cholesterol và vitamin tan ra trong chất béo. Những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn này không thể sản xuất một […]

Đọc toàn bộ