Có 1 bài viết nói về

Chấn thương cơ gân kheo (cơ kéo): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Chấn thương cơ gân kheo (cơ kéo): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Chấn thương cơ gân kheo (cơ kéo)

Chấn thương cơ gân kheo (cơ kéo): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Chấn thương cơ gân kheo (cơ kéo) là bệnh gì? Chấn thương cơ gân kheo thường được gọi là “cơ kéo” hoặc chấn thương gân kheo. Đây là tình trạng cơ bắp bị kéo căng và rách. Có ba mức độ chấn thương: Cấp độ 1: bị căng cơ, vết rách rất nhỏ. […]

Đọc toàn bộ