Có 1 bài viết nói về

Chấn động não: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Chấn động não: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Chấn động não

Chấn động não: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Chấn động não là bệnh gì? Chấn động não là tổn thương não, gây ra do tác nhân vật lý bên ngoài như cú đập vào đầu hoặc đập đầu vào một vật khác. Chấn động não có thể dẫn đến mất ý thức hoặc lú lẫn. Bệnh cũng có thể gây mất trí nhớ về […]

Đọc toàn bộ