Có 1 bài viết nói về

Cây tam giác mạch và cải canh: 2 cây hoa đẹp chữa nhiều bệnh

Có 1 bài viết nói về

Cây tam giác mạch và cải canh: 2 cây hoa đẹp chữa nhiều bệnh

2 cây hoa đẹp chữa nhiều bệnh - 1

Cây tam giác mạch và cải canh: 2 cây hoa đẹp chữa nhiều bệnh

Từ những thảo dược bình dị như tam giác mạch, như cải canh…, nếu biết vận dụng vào du lịch sinh thái thì những thảo dược này sẽ sinh ra những “lợi kép” cho những người nông dân địa phương. Cây tam giác mạch hay còn gọi là mạch ba góc (Fagopyrum sagitratum Gilib.), họ nghể […]

Đọc toàn bộ