Có 1 bài viết nói về

Carbidopa + Levodopa + Entacapone • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Carbidopa + Levodopa + Entacapone • Healthy Stories

Fallback image

Carbidopa + Levodopa + Entacapone • Healthy Stories

Tác dụng Tác dụng của carbidopa, levodopa và entacapone là gì? Carbidopa + levodopa + entacaponeis dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson được cho là do người bệnh bị thiếu chất quan trọng trong não (dopamine). Levodopa được chuyển đổi thành dopamine trong não, giúp giảm các triệu chứng […]

Đọc toàn bộ