Có 1 bài viết nói về

Capecitabine • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Capecitabine • Healthy Stories

Fallback image

Capecitabine • Healthy Stories

Tác dụng Tác dụng của capecitabine là gì? Capecitabine được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các phương pháp điều trị/thuốc khác để điều trị một số loại ung thư (ví dụ: vú, đại tràng, trực tràng). Thuốc hoạt động bằng cách làm chậm hoặc ngăn sự tăng trưởng các tế bào ung thư […]

Đọc toàn bộ