Có 1 bài viết nói về

Camila Lady® 12000 nhau thai cừu – Công dụng & Liều dùng • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Camila Lady® 12000 nhau thai cừu – Công dụng & Liều dùng • Healthy Stories

CAMILA LADY® 12000 – Nhau thai cừu

Camila Lady® 12000 nhau thai cừu – Công dụng & Liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: CAMILA LADY® 12000 – Nhau thai cừu Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: mỗi viên nang gồm: 240mg nhau thai cừu (chiết xuất tỷ lệ 50:1, tương đương 12000 nhau thai cừu tươi), 50mg dầu hạt nho, 50mg collagen marine (trích từ cá biển), 5mg […]

Đọc toàn bộ