Có 1 bài viết nói về

Cách để Giả ốm

Có 1 bài viết nói về

Cách để Giả ốm

Cách để Giả ốm

Có phải bạn đang muốn giả ốm để trốn một buổi học, nghỉ làm một hôm, khỏi phải đón tiếp gia đình bên chồng/vợ, hay bạn sắp phải vào vai người ốm trong một vở kịch? Giả ốm cũng không khó như bạn tưởng, nhưng nếu trông bạn không giống người bệnh thì sẽ chẳng […]

Đọc toàn bộ