Có 1 bài viết nói về

Butenafine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Butenafine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Butenafine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Butenafine Thương hiệu: Mentax, Fintop, Ankorme, Antimax, Benafine, Bunafine, Butederm, Butefin, Butefine, Butemax, Butenafine Hydrochloride Mylan, Emould, Meridam, Sanmasu, Sergen, Volley và Yungjin Mentax. Tác dụng Tác dụng của butenafine là gì? Butenafine được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm nấm da như bệnh nấm da Ringworm, nấm kẽ […]

Đọc toàn bộ