Có 1 bài viết nói về

Bupivacaine hydrochloride là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bupivacaine hydrochloride là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Bupivacaine hydrochloride

Bupivacaine hydrochloride là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bupivacaine hydrochloride Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: bupivacaine hydrochloride Phân nhóm: thuốc gây mê-gây tê Tên biệt dược: Marcaine®, Marcaine® Spinal, Marcaine® Hydrochloride with Epinephrine, Sensorcaine®, Sensorcaine®-MPF, Sensorcaine®-MPF Spinal, Sensorcaine® with Epinephrine, Sensorcaine®-MPF with Epinephrine Tác dụng Tác dụng của thuốc bupivacaine hydrochloride là […]

Đọc toàn bộ