Có 1 bài viết nói về

Bumetanide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bumetanide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Bumetanide: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bumetanide Thương hiệu: Bai Chang, Budema, Buedor, Bumetanide Bedford, Burinex, Lunetoron, Miccil, Ni Chang, Urenide và You Bu Ding. Tác dụng Tác dụng của bumetanide là gì? Bumetanide được sử dụng để làm giảm lượng dịchdư thừa trong cơ thể (phù) gây ra bởi các bệnh như suy tim, bệnh gan và […]

Đọc toàn bộ