Có 1 bài viết nói về

Budesonide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Budesonide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Budesonide: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Budesonide Thương hiệu: Rhinocort Aqua, Hanlimdenosa, Narita Spray, Besonin Aqua, Bronex, Budair, Budecort, Budenase AQ, Pulmicort, Budes, Budesonide – Sine-Bai Lu Da Pharm, Budesonide Glenmark, Budiair, Eltair, Entocort, Inflammide và Miflonide. Tác dụng Tác dụng của budesonide là gì? Buesonide được sử dụng để điều trị một vài bệnh đường ruột nhất […]

Đọc toàn bộ