Có 1 bài viết nói về

Buclizine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Buclizine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Buclizine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Buclizine Thương hiệu: Longifene, Buclina, Lonzumin, Postasil Infantil, Bicoromin, Buclizine Hua Shin, Buclizine Pei Jin, Buclizine The Central, Buclizine Update, Bugifene, Dietrex, Hi-Effect, Longimin, Sufupin, Postafen, Rongifene, Trianorexil và Upanta. Tác dụng Tác dụng của buclizine là gì? Buclizine là một thuốc kháng histamin được sử dụng để ngăn ngừa và điều […]

Đọc toàn bộ