Có 1 bài viết nói về

Brotizolam: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Brotizolam: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Brotizolam: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Brotizolam Thương hiệu: Lendormin, Nestrom, Sintonal, Sorentmin, Lindormin, Amnezon, Bondormin, Brometon, Brotizolam M, Cinberamin D, Ronfleman, Goodmin, Ledolper, Lendem D và Lendorm. Tác dụng Tác dụng của brotizolam là gì? Brotizolam được sử dụng để điều trị lo âu, phản ứng cai rượu cấp tính, và co giật. Thuốc này cũng được […]

Đọc toàn bộ