Có 1 bài viết nói về

Broncho Vaxom: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Broncho Vaxom: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Broncho Vaxom

Broncho Vaxom: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Broncho Vaxom Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: mỗi viên/gói chứa chất ly giải vi khuẩn đông khô (H. influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae & ozaenae, S. aureus, S. pyogenes & viridan, Neisseria catarrhalis) Tên thương hiệu: Broncho Vaxom Phân nhóm: Các thuốc khác […]

Đọc toàn bộ