Có 1 bài viết nói về

Bromelain: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bromelain: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Bromelain

Bromelain: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bromelain Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: bromelain Phân nhóm: các liệu pháp bổ trợ & thực phẩm chức năng Công dụng của bromelain Công dụng của bromelain là gì? Bromelain là một loại enzyme có trong trái dứa. Bromelain được sử dụng để […]

Đọc toàn bộ