Có 1 bài viết nói về

Brinzolamide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Brinzolamide: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Brinzolamide: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Brinzolamide Thương hiệu: Azopt, Azoptic và BrinzoQuin. Tác dụng Tác dụng của brinzolamide là gì? Brinzolamide được sử dụng để điều trị áp suất cao trong mắt do bệnh tăng nhãn áp (góc mở) hoặc các bệnh về mắt khác (ví dụ, tăng huyết áp mắt). Giảm áp lực cao trong mắt […]

Đọc toàn bộ