Có 1 bài viết nói về

Bonlutin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bonlutin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Bonlutin

Bonlutin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bonlutin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: mỗi viên nang mềm có: Dầu cá tự nhiên: 500mg Tương đương Eicosapentaenoic acid (EPA): 90mg Tương đương Docosahexaenoic acid (DHA): 60mg Tương đương Omega-3 marine triglycerides: 150mg Glucosamine sulfate potassium chloride complex: 500mg Tương đương Glucosamine […]

Đọc toàn bộ