Có 1 bài viết nói về

Bóc tách động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bóc tách động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Bóc tách động mạch chủ

Bóc tách động mạch chủ: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bóc tách động mạch chủ là bệnh gì? Bóc tách động mạch chủ là một căn bệnh rất nguy hiểm và có thể gây tử vong. Khi mắc bệnh, các lớp của động mạch chủ bệnh nhân bị tách rời nhau ra dẫn đến vỡ động mạch chủ và thiếu máu cục […]

Đọc toàn bộ