Có 1 bài viết nói về

Bổ khí thông huyết BVP: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bổ khí thông huyết BVP: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Bổ khí thông huyết BVP

Bổ khí thông huyết BVP: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bổ khí thông huyết BVP Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Thành phần: hoàng kỳ, đào nhân, hồng hoa, địa long, nhân sâm, xuyên khung, đương quy, xích thược, bạch thược Tên biệt dược: Bổ khí thông huyết BVP Tác dụng Tác dụng của thuốc bổ khí […]

Đọc toàn bộ