Có 1 bài viết nói về

Block nhánh: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Block nhánh: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Block nhánh

Block nhánh: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Block nhánh là bệnh gì? Block nhánh (BBB) là tình trạng đường dẫn truyền xung điện đến tâm thất trái hoặc phải làm tim đập bị chậm lại hoặc bị gián đoạn. Thỉnh thoảng, bệnh có thể khiến quá trình bơm máu từ tim đến hệ tuần hoàn kém hiệu quả. Hiện vẫn chưa có […]

Đọc toàn bộ