Có 1 bài viết nói về

Bisoprolol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bisoprolol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Bisoprolol

Bisoprolol: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bisoprolol Thương hiệu: Zebeta, Concore, Bihasal/Hasancor, Bisoloc, Bisoblock, Agicardi, Biprolol, Biselect, Bisotab, Domecor, Bio-Biso 5, Biscapro 2.5/5, Bisohexal, Bisoprolol OPV, Concor COR và Haiblok. Tác dụng Tác dụng của bisoprolol là gì? Bisoprolol có thể được sử dụng chung với các loại thuốc khác để điều trị chứng cao huyết áp. Việc […]

Đọc toàn bộ