Có 1 bài viết nói về

Biolactyl® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Biolactyl® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Biolactyl®

Biolactyl® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Biolactyl® Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus, streptococcus lactis Tên biệt dược: Biolactyl® Phân nhóm: thuốc trị tiêu chảy Tác dụng Tác dụng của thuốc Biolactyl® là gì? Thuốc Biolacty® chứa vi sinh vật lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus, streptococcus lactis thường […]

Đọc toàn bộ