Có 1 bài viết nói về

Biofreeze® Gel: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Biofreeze® Gel: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Biofreeze® Gel

Biofreeze® Gel: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Biofreeze® Gel Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: camphor and menthol topical Tên biệt dược: Biofreeze® Gel Phân nhóm: thuốc giảm đau (có chất gây nghiện) Tác dụng Tác dụng của thuốc Biofreeze® Gel là gì? Biofreeze® gel được sử dụng để giảm đau trước […]

Đọc toàn bộ