Có 1 bài viết nói về

Biên trùng do Anaplasma (bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Biên trùng do Anaplasma (bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Biên trùng do Anaplasma (bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt)

Biên trùng do Anaplasma (bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bệnh biên trùng do Anaplasma (bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt) là bệnh gì? Bệnh biên trùng do Anaplasma, hay còn được gọi là bệnh Ehrlichiosis bạch cầu hạt ở người. Bệnh này được biết đến đầu tiên vào năm 1994. Ehrlichiosis là tên một loại bệnh truyền nhiễm ở chó, gia súc, cừu, […]

Đọc toàn bộ