Có 1 bài viết nói về

Betamethasone + Neomycin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Betamethasone + Neomycin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Betamethasone + Neomycin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Betamethasone + Neomycin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc betamethasone + neomycin là gì? Thuốc betamethasone + neomycin thường được dùng để điều trị các tình trạng sau: Bệnh da có đáp ứng với corticosteriod với nhiễm trùng thứ cấp; […]

Đọc toàn bộ