Có 1 bài viết nói về

Betamethasone (dùng tại chỗ): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Betamethasone (dùng tại chỗ): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Betamethasone (dùng tại chỗ): Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Betamethasone (dùng tại chỗ) Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc betamethasone (dùng tại chỗ) là gì? Thuốc betamethasone (dùng tại chỗ) thường được sử dụng để điều trị nhiều loại nhiễm trùng da như bệnh chàm, bệnh vảy nến hoặc […]

Đọc toàn bộ