Có 1 bài viết nói về

Betamethasone + Dexchlorpheniramine maleate (Celestamine®): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Betamethasone + Dexchlorpheniramine maleate (Celestamine®): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Betamethasone + Dexchlorpheniramine maleate (Celestamine®): Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Betamethasone + Dexchlorpheniramine maleate (Celestamine®) Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc Celestamine® là gì? Thuốc betamethasone + dexchlorpheniramine maleate (Celestamine®) được sử dụng để điều trị nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm phản ứng dị ứng, vấn đề về […]

Đọc toàn bộ