Có 1 bài viết nói về

Betamethasone: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Betamethasone: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Betamethasone

Betamethasone: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Betamethasone Thương hiệu: Celestone, Celestone Soluspan, Diprolene, Betnovate, Diprosone, HoeBeprosone, Beprogel, Mibeonate, Antoxcin, Betamethason Medipharco-Tenamyd, Betamethasone Flamingo và Betametlife. Tác dụng Tác dụng của betamethasone là gì? Betamethason là một chất corticosteroid hormone (glucocorticoid). Nó làm giảm phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và làm giảm các triệu chứng […]

Đọc toàn bộ