Có 1 bài viết nói về

Benzocaine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Benzocaine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Benzocaine

Benzocaine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Benzocaine Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: Benzocaine Tên biệt dược: Americaine, Anacaine, Anbesol Gel, Benzodent, Cepacol Ultra, Dent-O-Kain, Dermoplast, Hurricaine, Kank-a, Lanacane, Medicone Maximum Strength, Numzident, Num-Zit, Orabase, Orajel, Oral Pain Relief, Outgro Pain Relief, Retre-Gel, Skeeter Stik, Solarcaine Aerosol, Sting-Kill, Topex, zilactin-B, v.v […]

Đọc toàn bộ