Có 1 bài viết nói về

Benzathine benzylpenicilline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Benzathine benzylpenicilline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Benzathine benzylpenicilline: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Benzathine benzylpenicilline Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tác dụng Tác dụng của benzathin benzylpenicilline là gì? Benzathine benzylpenicilline được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn. Thuốc cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa một số bệnh nhiễm khuẩn (ví dụ […]

Đọc toàn bộ