Có 1 bài viết nói về

Benzathin penicillin G là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Benzathin penicillin G là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Benzathin penicillin G

Benzathin penicillin G là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Benzathin penicillin G Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: dibenzylethylendiamin, penicillin G benzathine. Phân nhóm:  penicillin Tên biệt dược:  Bicillin L-A® Tác dụng Tác dụng của thuốc benzathin penicillin G là gì? Benzathin penicillin G có tác dụng để điều trị nhiều loại bệnh nhiễm […]

Đọc toàn bộ