Có 1 bài viết nói về

Bệnh phenylketo niệu: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh phenylketo niệu: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Bệnh phenylketo niệu

Bệnh phenylketo niệu: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bệnh phenylketo niệu là gì? Phenylketo niệu (PKU) là một tình trạng di truyền hiếm gặp, gây ra bởi một axit amin gọi là phenylalanine tích tụ trong cơ thể. Phenylalanine được tìm thấy trong tất cả các protein và một số chất làm ngọt nhân tạo. Phenylalanine hydroxylase là một loại […]

Đọc toàn bộ