Có 1 bài viết nói về

Bệnh nấm Coccidioidomycosis là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh nấm Coccidioidomycosis là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Bệnh nấm Coccidioidomycosis

Bệnh nấm Coccidioidomycosis là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bệnh nấm Coccidioidomycosis là gì? Bệnh nấm Coccidioidomycosis (hay sốt thung lũng) là một loại bệnh nhiễm nấm được gây ra bởi nấm Coccidioides. Loại nấm này chủ yếu sống trong đất ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ và một phần của Mexico , Trung và Nam Mỹ. Loại nấm này cũng […]

Đọc toàn bộ