Có 1 bài viết nói về

Bệnh lao ruột phúc mạc và mạc treo các tuyến (lao bụng): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh lao ruột phúc mạc và mạc treo các tuyến (lao bụng): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Bệnh lao ruột, phúc mạc và mạc treo các tuyến (lao bụng)

Bệnh lao ruột, phúc mạc và mạc treo các tuyến (lao bụng): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Lao ruột, phúc mạc, mạc treo các tuyến (lao bụng) là bệnh gì? Bệnh lao (TB) là bệnh u hạt mạn tính gây ra do Mycobacterium tuberculosis. Khu vực thông thường hay bị nhiễm trùng lao là phổi, nhưng các cơ quan khác có thể bị nhiễm. Lao bụng là dạng lao […]

Đọc toàn bộ