Có 1 bài viết nói về

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là gì? Triệu chứng & Điều trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là gì? Triệu chứng & Điều trị • Healthy Stories

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là gì? Triệu chứng & Điều trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bệnh nhiễm giun sán từ chó mèo là gì? Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người gây ra bởi giun tròn ký sinh thường tìm thấy trong ruột của chó (Toxocara canis) và mèo (T. cati). Mức độ phổ biến […]

Đọc toàn bộ