Có 1 bài viết nói về

Bệnh dịch hạch là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh dịch hạch là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Dịch hạch

Bệnh dịch hạch là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Dịch hạch là bệnh gì? Bệnh dịch hạch là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn dịch hạch Yersinia pestis gây ra. Vi khuẩn dịch hạch này truyền từ chuột sang bọ chét và đến người. Triệu chứng thường gặp Những dấu hiệu và triệu chứng bệnh dịch hạch là gì? […]

Đọc toàn bộ