Có 1 bài viết nói về

Bệnh Charcot – Marie – Tooth (bệnh teo cơ Mác): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh Charcot – Marie – Tooth (bệnh teo cơ Mác): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Fallback image

Bệnh Charcot – Marie – Tooth (bệnh teo cơ Mác): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Bệnh Charcot – Marie – Tooth (bệnh teo cơ Mác) là bệnh gì? Bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT), hay còn gọi là bệnh teo cơ Mác, được đặt theo tên của ba bác sĩ đầu tiên phát hiện ra, đây là tên gọi một nhóm các bệnh lý rối loạn thần kinh ngoại biên do […]

Đọc toàn bộ