Có 1 bài viết nói về

Bệnh chậm phát triển tâm thần là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh chậm phát triển tâm thần là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Fallback image

Bệnh chậm phát triển tâm thần là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Chậm phát triển tâm thần là bệnh gì? Khuyết tật trí tuệ, từng được gọi là chậm phát triển tâm thần, đặc trưng bởi trí thông minh dưới mức trung bình hoặc không có trí tuệ và thiếu các kỹ năng cần thiết cho sinh hoạt thường ngày. Người chậm phát triển […]

Đọc toàn bộ