Có 1 bài viết nói về

Bệnh bóc tách động mạch vành tự phát: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bệnh bóc tách động mạch vành tự phát: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Bệnh bóc tách động mạch vành tự phát

Bệnh bóc tách động mạch vành tự phát: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bóc tách động mạch vành tự phát là bệnh gì? Bóc tách động mạch vành tự phát là một tình trạng khẩn cấp hiếm gặp xảy ra khi một vết rách hình thành trong những mạch máu nuôi tim. Bóc tách động mạch vành tự phát có thể làm chậm lại hoặc […]

Đọc toàn bộ