Có 1 bài viết nói về

Bencyclane: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bencyclane: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Bencyclane: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bencyclane Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tác dụng Tác dụng của bencyclane là gì? Bencyclane được dùng để điều trị các rối loạn mạch máu ngoại biên và rối loạn mạch máu não. Bencyclane là một loại thuốc chẹn kênh canxi. Bạn nên dùng bencyclane như […]

Đọc toàn bộ