Có 1 bài viết nói về

Bena Expectorant®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bena Expectorant®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Bena Expectorant®

Bena Expectorant®: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bena Expectorant® Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: diphenhydramine hydrochloride, ammonium chloride, sodium citrate Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng Tên biệt dược: Bena Expectorant® Tác dụng Tác dụng của thuốc Bena Expectorant® là gì? Bena Expectorant® thường được sử dụng để làm […]

Đọc toàn bộ