Có 1 bài viết nói về

Batroxobin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Batroxobin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Batroxobin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Batroxobin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tác dụng Tác dụng của batroxobin là gì? Batroxobin là một enzyme thủy phân có nguồn gốc từ nọc độc của rắn Bothrops atrox. Batroxobin kết dính huyết thanh bằng cách chuyển đổi fibrinogen thành fibrin bằng việc chỉ phóng thích […]

Đọc toàn bộ